U nas zapłacisz bezpiecznie, dzięki usłudze Dotpay.

Koszulki z nadrukiem niebylejakim

tylko jeśli szukasz oryginalne projekty koszulek?

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.nakoszulce.pl, prowadzony jest przez firmę Leitmotiv Wojciech Kotwicki o numerze NIP 554-228-28-07, Regon 341236460 z siedzibą: Kozielec 39A, 86-022 Dobrcz, powiat bydgoski

 1. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin Sklepu.
 2. Składając zamówienie klient zakłada konto klienckie.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. Sklep internetowy www.nakoszulce.pl zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie na skutek wyczerpania zapasów. Sklep odstąpi od realizacji zamówienia również w przypadkach budzących uzasadnione obawy, a także gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin.
 4. Pracownik sklepu www.nakoszulce.pl poinformuje klienta o niemożliwości realizacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 5. Wszystkie ceny są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną), a także o konieczności potwierdzenia zakupu towaru po nowej cenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną).
 6. Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny. Istnieje również możliwość wystawienia Faktury VAT - aby otrzymać fakturę osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą podać numer NIP, natomiast osoby fizyczne numer PESEL.
 7. Personel sklepu www.nakoszulce.pl dokłada należytej staranności, aby treść stron www sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) – potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia.
 8. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Zamówienia, których potwierdzenie jest niemożliwe nie będą realizowane.
 9. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie w chwili złożenia zamówienia. Klient zostanie poinformowany w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia lub zaproponowany zostanie towar zastępczy. Zamówienie może zostać anulowane na wniosek klienta.
 10. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu. Po zalogowaniu klient ma możliwość sprawdzić na jakim etapie realizacji jest jego zamówienie. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia dopiero po sprawdzeniu jego rzetelności.
 11. W uzasadnionych przypadkach Sklep może odmówić realizacji zamówienia, uzależnić jego zrealizowanie od przedstawienia odpowiednich dokumentów (np. potwierdzenia nadania numeru NIP, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, numeru KRS itp.), lub dokonania przedpłaty na konto sklepu.
 12. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych liczonych od dania potwierdzenia zamówienia opisanego w pkt 10 niniejszego regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 30 dni. O każdym przedłużeniu tego terminu Sklep zobowiązuje się poinformować klienta(telefonicznie lub pocztą elektroniczną), a klient zobowiązuje się potwierdzić aktualność zamówienia.
 13. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., a także firmy kurierskiej K-EX Sp. z o.o.
 14. Wysyłki według regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granice kraju omawiane są indywidualnie z Klientem.
 15. Koszty poniesione przez Klientów w związku ze zwrotem wynikającym z winy Leitmotiv Wojciech Kotwicki będą zwracane według obowiązującego Cennika Usług Pocztowych w Obrocie krajowym stosowanego przez Pocztę Polską S.A.. Tym samym stanowić będą koszty poniesione przez Sprzedawcę.
 16. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin oraz politykę prywatności obowiązująca w sklepie nakoszulce.pl.
 17. Konsument ma prawo odstąpić od umowy przez internet w ciągu 14 dni bez podawania jakichkolwiek powodów (ten sam termin obowiązuje na terenie całej UE, Norwegii i Islandii). Odstąpienie od umowy nie jest uzależnione od zgody przedsiębiorcy – jest to jednostronne oświadczenie woli.
 18. Aby odstąpić od umowy, należy poinformować o tym przedsiębiorcę z zachowaniem terminu 14 dni. Zalecamy formę pisemną oświadczenia oraz zachowanie kopii w celach dowodowych.
 19. Najpóźniej 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu należy odesłać towar do przedsiębiorcy. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów, o ile został o tym poinformowany.

PROCEDURA REKLAMACJI

 • 1. Zarejestrowanie reklamacji zgłoszonej w ustawowym w formie pisemnej przesłanej pocztą tradycyjną na formularzu dostępnym na stronie www Prospero.
 • 2. Przeanalizowanie reklamacji pod względem formalnym przez OK
  • a. Akceptacja formalna reklamacji i przekazanie do analizy merytorycznej
  • b. Odrzucenie bez rozpatrywania z powodu braków formalnych
 • 3. Analiza reklamacji pod względem merytorycznym przez OK we współpracy z T
  • a. Akceptacja merytoryczna reklamacji i przekazanie do rozpatrzenia
  • b. Nieuznanie reklamacji
 • 4. Ustalenie propozycji rekompensaty i przedstawienie jej klientowi
  • a. Akceptacja przez klienta propozycji rekompensaty i zamknięcie procesu reklamacyjnego
  • b. Brak akceptacji i przekazanie sprawy do DM
 • 5. Przeanalizowanie przez DM dotychczasowego przebiegu procesu reklamacji
 • 6. Kontakt z klientem w celu ustalenia propozycji rekompensaty
 • 7. Zamknięcie procesu reklamacji
 • 8. Podjęcie działań korygujących


Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.nakoszulce.pl, prowadzony jest przez firmę Leitmotiv Wojciech Kotwicki o numerze NIP 554-228-28-07, Regon 341236460 z siedzibą: Kozielec 39A, 86-022 Dobrcz, powiat bydgoski

 1. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin Sklepu.
 2. Składając zamówienie klient zakłada konto klienckie.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. Sklep internetowy www.nakoszulce.pl zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie na skutek wyczerpania zapasów. Sklep odstąpi od realizacji zamówienia również w przypadkach budzących uzasadnione obawy, a także gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin.
 4. Pracownik sklepu www.nakoszulce.pl poinformuje klienta o niemożliwości realizacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 5. Wszystkie ceny są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną), a także o konieczności potwierdzenia zakupu towaru po nowej cenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną).
 6. Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny. Istnieje również możliwość wystawienia Faktury VAT - aby otrzymać fakturę osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą podać numer NIP, natomiast osoby fizyczne numer PESEL.
 7. Personel sklepu www.nakoszulce.pl dokłada należytej staranności, aby treść stron www sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) – potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia.
 8. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Zamówienia, których potwierdzenie jest niemożliwe nie będą realizowane.
 9. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie w chwili złożenia zamówienia. Klient zostanie poinformowany w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia lub zaproponowany zostanie towar zastępczy. Zamówienie może zostać anulowane na wniosek klienta.
 10. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu. Po zalogowaniu klient ma możliwość sprawdzić na jakim etapie realizacji jest jego zamówienie. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia dopiero po sprawdzeniu jego rzetelności.
 11. W uzasadnionych przypadkach Sklep może odmówić realizacji zamówienia, uzależnić jego zrealizowanie od przedstawienia odpowiednich dokumentów (np. potwierdzenia nadania numeru NIP, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, numeru KRS itp.), lub dokonania przedpłaty na konto sklepu.
 12. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych liczonych od dania potwierdzenia zamówienia opisanego w pkt 10 niniejszego regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 30 dni. O każdym przedłużeniu tego terminu Sklep zobowiązuje się poinformować klienta(telefonicznie lub pocztą elektroniczną), a klient zobowiązuje się potwierdzić aktualność zamówienia.
 13. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., a także firmy kurierskiej K-EX Sp. z o.o.
 14. Wysyłki według regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granice kraju omawiane są indywidualnie z Klientem.
 15. Koszty poniesione przez Klientów w związku ze zwrotem wynikającym z winy Leitmotiv Wojciech Kotwicki będą zwracane według obowiązującego Cennika Usług Pocztowych w Obrocie krajowym stosowanego przez Pocztę Polską S.A.. Tym samym stanowić będą koszty poniesione przez Sprzedawcę.
 16. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin oraz politykę prywatności obowiązująca w sklepie nakoszulce.pl.
 17. Konsument ma prawo odstąpić od umowy przez internet w ciągu 14 dni bez podawania jakichkolwiek powodów (ten sam termin obowiązuje na terenie całej UE, Norwegii i Islandii). Odstąpienie od umowy nie jest uzależnione od zgody przedsiębiorcy – jest to jednostronne oświadczenie woli.
 18. Aby odstąpić od umowy, należy poinformować o tym przedsiębiorcę z zachowaniem terminu 14 dni. Zalecamy formę pisemną oświadczenia oraz zachowanie kopii w celach dowodowych.
 19. Najpóźniej 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu należy odesłać towar do przedsiębiorcy. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów, o ile został o tym poinformowany.

PROCEDURA REKLAMACJI

 • 1. Zarejestrowanie reklamacji zgłoszonej w ustawowym w formie pisemnej przesłanej pocztą tradycyjną na formularzu dostępnym na stronie www Prospero.
 • 2. Przeanalizowanie reklamacji pod względem formalnym przez OK
  • a. Akceptacja formalna reklamacji i przekazanie do analizy merytorycznej
  • b. Odrzucenie bez rozpatrywania z powodu braków formalnych
 • 3. Analiza reklamacji pod względem merytorycznym przez OK we współpracy z T
  • a. Akceptacja merytoryczna reklamacji i przekazanie do rozpatrzenia
  • b. Nieuznanie reklamacji
 • 4. Ustalenie propozycji rekompensaty i przedstawienie jej klientowi
  • a. Akceptacja przez klienta propozycji rekompensaty i zamknięcie procesu reklamacyjnego
  • b. Brak akceptacji i przekazanie sprawy do DM
 • 5. Przeanalizowanie przez DM dotychczasowego przebiegu procesu reklamacji
 • 6. Kontakt z klientem w celu ustalenia propozycji rekompensaty
 • 7. Zamknięcie procesu reklamacji
 • 8. Podjęcie działań korygujących


0.00zł